Skip to product information
1 of 10

Pet House

Pet Happy Summer Cool Down Scarf- 3 colors

Regular price 179 SEK
Regular price Sale price 179 SEK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Färg

 

Size :

L : 80cm  B : 3.5cm

(Passa Små Hund ca 2-6 kg)

 

Friendly Reminder

Under de tre första gångerna man använder kommer det att rinna ut en lite slem,
Detta orsakas av pulvret på ytan av ispärlorna, som är giftfritt och ofarligt för människor och husdjur.
Efter att vattnet har avdunstat kommer Ishandduken att återgå till tillståndet innan den blötläggs.
Och kan återvinnas igen, grönt och miljöskydd
Kylningseffekten kommer att variera beroende på storleken på blötläggnings- och kyltiden.

During the first three times of use, a little mucus will flow out. This is caused by the powder on the surface of the ice beads, which is non-toxic and harmless to humans and pets. After the water has evaporated, the Ice Towel will return to its pre-soak state. And can be recycled again, green and environmental protection The cooling effect will vary depending on the amount of soaking and cooling time.